El Club

CLUB TIR AMB ARC ARQUERS DEL MONTMELL

El club fou creat el dia 1 de març de 2019 com a club esportiu de règim general, sent una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar i d'actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, amb els objectius bàsics del qual són el foment, la pràctica de l'esport del tir amb arc i el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva.

El CLUB TIR AMB ARC ARQUERS DEL MONTMELL té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva de totes les modalitats i/o disciplines esportives següents: Tir amb Arc, Tir amb Arc per a persones amb discapacitat física i/o Tir amb Arc per a persones amb paràlisi cerebral.

El foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de les modalitats d'esports adaptats a persones amb discapacitat física: Tir amb Arc, Tir a l'aire lliure, Tir en sala, Tir de camp, Tir de bosc, Tir al pou, Esquí arc, Tir amb arc per a persones amb discapacitat física i Tir amb arc per a persones amb paràlisi cerebral.

Amb caràcter secundari, i també sense ànim de lucre, és objecte d'aquesta entitat l'ensenyament esportiu de les mateixes.

EL NOSTRE ESCUT

La descripció el logotip o escut del CLUB TIR AMB ARC ARQUERS DEL MONTMELL es composa en el centre d’una diana de Tir amb Arc a sobre de la qual s’hi troba un arc i una fletxa de color negre combinades com la silueta o en forma de la cara d’un falcó. A sobre de la diana amb lletres color taronja i marró el text “CLUB DE TIR AMB ARC” i a sota de la diana, també amb lletres color taronja i marró el text “ARQUERS DEL MONTMELL”I comptem també amb una ESCOLA DE TIR AMB ARC on tothom podrà aprendre i perfeccionar el tir amb arc


LA NOSTRA EQUIPACIÓ PRINCIPAL


LA NOSTRA SEGONA EQUIPACIÓ


LA NOSTRA EQUIPACIÓ PER ENTRENAR
ADRECES DE CONTACTE:

CLUB TIR AMB ARC ARQUERS DEL MONTMELLESCOLA DE TIR AMB ARC