dilluns, 10 d’octubre del 2022

LA SERRA DE LLAERS 2022 - XXè ANIVERSARI CLUB ARQUERS DEL MONTSENY

09 D'OCTUBRE DE 2022

Aquest passat diumenge dia 9 d'octubre s'ha celebrat l’Open de Tir amb Arc Tradicional de Recorregut de Bosc 3D en l'incomparable bosc de La Serra de Llaers (Girona), organitzat pel Club d’Arquers del Montseny que en aquesta edició celebraven també el seu XXè aniversari com a club.

Amb una participació de 110 arquers vinguts d’Andalusia, País Basc, Illes Balears, Catalunya, etc., la participació a càrrec del CLUB TIR AMB ARC ARQUERS DEL MONTMELL fou de dos arquers.

La modalitat de recorregut de bosc consisteix en tirar fletxes a unes determinades figures volumètriques en 3D (dianes) que representen fidelment diferents tipus d’animals (com si fos una simulació de caça) que es troben al llarg d'un recorregut o circuit establert per dins del bosc.

Els arquers s'organitzen en patrulles i cada integrant de la patrulla des d’una piqueta o lloc determinat tira dues fletxes a cada figura per obtenir la major puntuació. Una vegada han tirat tots els membre de la patrulla, s'anoten les puntuacions i es passa a la següent figura. En aquest torneig foren 40 dianes o figures.

Les puntuacions de cada figura son les següents: 5 punts per tocar l’animal (sempre que no sigui en una zona de ferit o de mort), 8 punts si les fletxes es claven en la zona de ferit (un cercle marcat en la figura), 10 punts si es claven en zona de mort (un cercle més petit dins del cercle de zona de ferit) i 11 punts si es claven en un altre cercle molt més petit dins la zona de mort. Lògicament si la fletxa no impacta en la figura, la puntuació es de 0 punts.

Després de quatre hores de torneig i completat ja tort el circuit es va
premiar als guanyadors de les quatre modalitats que hi participaren, Arc Històric, Arc Longbow, Arc Tradicional i Arc Recorbat Lliure tant en categoria masculina i femenina.

I en la modalitat d’Arc Històric, en Jaume Montull del CLUB TIR AMB ARC ARQUERS DEL MONTMELL fou el guanyador amb un total de 356 punts.

Felicitar al Club Arquers del Montsant pels seus 20 anys de recorregut i per l’excelent organització del torneig així com als patrocinadors Arqueria Menchón, Dianes Escandell, Archer Targets, Falco Bows i l'Hostal de la Serra de Llaers. Moltes gràcies a tots.


Més fotos del torneig a:

I aquest vídeo del Club Arquers del Montseny